Ik ben
(zorg)partner

Goede samenwerking tussen onderwijs en zorg is essentieel voor leerlingen. We werken in het belang van de leerlingen en hun omgeving dan ook nauw samen met onze (zorg)partners. Zijn er vragen over passend onderwijs in het algemeen of over een passende onderwijsplek voor een specifieke leerling, dan is SPVO jouw aanspreekpunt.

SPVO werkt samen

SPVO werkt samen met zes gemeenten; Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland. In het Regionaal Educatief Overleg ontmoeten gemeenten en samenwerkingsverbanden uit de regio elkaar. Daarnaast is er structureel overleg met:

Waar nodig is er contact met:

Op de websites van deze organisaties vind je nadere informatie over hun doelen.

Voor meer informatie over passend onderwijs kun je ook bij OCW terecht.

Netwerk rondom de leerling

Het samenwerkingsverband maakt onderdeel uit van ondersteuning rondom leerlingen. Iedere organisatie of vertegenwoordiger heeft eigen verantwoordelijkheden. De Commissie Toelating en Ondersteuning heeft een adviserende rol rond extra begeleiding van leerlingen. Ook heeft zij een taak in de toekenning van toelaatbaarheidsverklaringen voor het speciaal- en praktijkonderwijs. Meer informatie is te vinden in het ondersteuningsplan.

Netwerk rondom de leerling

Praktische informatie

Veelgestelde vragen