De kop is er af. Voor bijna alle leerlingen is een plekje gevonden op de scholen.

Begin dit cursusjaar hebben we bericht gekregen dat er vier jaar lang subsidie wordt toegekend voor de extra ondersteuning van begaafde leerlingen.
Het Goese Lyceum Bergweg en Pontes Pieter Zeeman gaan deze subsidie inzetten om o.a. het programma ‘versneld en verrijkt’ en ‘juniorklas’ vorm te geven.
Voor meer informatie over deze programma’s kunt u zich tot de school wenden.

In het bestuur hebben we te maken met een wissel. In verband met een nieuwe verdeling van taken bij Ostrea, gaat Coen Raas de plaats innemen van Lidia Rouw.

En last but not least: van de inspectie is bericht ontvangen dat onze herstelopdrachten met een voldoende zijn beoordeeld. Dit betekent dat het samenwerkingsverband nu onder het basistoezicht valt. Dit betekent dat de inspectie vierjaarlijks onze kwaliteit beoordeelt.