Voor scholen

Basisonderwijs

Onderwijskundig rapport

Wanneer leerlingen de overstap maken naar het voortgezet onderwijs maakt stelt de basisschool een onderwijskundig rapport op. Er zijn verschillende modellen in omloop. Bij de downloads staan er twee die ook geschikt zijn om te gebruiken. Het format is niet heilig, maar voor een goede overdracht is het belangrijk om de volgende school goed te informeren.

Extra ondersteuning

Vooral wanneer een leerling extra ondersteuning op school heeft gekregen en deze wellicht ook nodig heeft in het voortgezet onderwijs, is het van belang om dit aan te geven. In het onderwijskundig rapport kan dit ook worden vermeld.

Speciaal onderwijs

In principe worden alle leerlingen aangemeld bij een reguliere VO-school. Bij de intake kan dan beoordeeld worden of de school in staat is de nodige ondersteuning te bieden. Wanneer dit niet het geval is heeft de school van aanmelding zorgplicht en moet op zoek naar een geschikte andere school. In alle gevallen is het raadzaam om voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben al in een vroeg stadium (eind groep 7 of begin groep 8) te starten met de oriƫntatie op vervolgonderwijs. Wanneer u twijfels heeft of vragen kunt u ook altijd contact opnemen met de orthopedagoog van het samenwerkingsverband.

Voortgezet onderwijs

Extra ondersteuning

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Samen met de leerling en ouders/verzorgers wordt besproken hoe de ondersteuning wordt ingericht.

Speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

Het kan zijn dat scholen niet in staat zijn om de gewenste ondersteuning of het gewenste niveau te bieden en dat een leerling wordt verwezen naar het speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs. In dat geval vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. De Commissie voor Toewijzing van Ondersteuning (CTO) adviseert hierbij de directeur van het samenwerkingsverband.