Passend onderwijs en oplossingen voor elke leerling

Het gaat niet altijd goed met elke leerling. Schoolprestaties gaan achteruit, er ontstaan problemen thuis of de jongere zit al langere tijd niet lekker in zijn vel. Op het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen om verschillende redenen vastlopen. Als ouder maak je je dan zorgen over de ontwikkeling en als school worstel je om passend onderwijs te kunnen blijven bieden. SPVO kan meedenken.

Onze missie: passend onderwijs voor iedere leerling

SPVO is een samenwerkingsverband van alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de Oosterschelderegio. Onze missie is om voor elke leerling een passende onderwijsplek te vinden. Bij SPVO begrijpen we dat elke leerling uniek is en we vinden dat iedereen het recht heeft om te leren en zich te kunnen ontwikkelen binnen zijn mogelijkheden en kwaliteiten. We kijken onafhankelijk naar elke situatie en staan in nauw contact met scholen in de Oosterschelderegio.

Onze missie: passend onderwijs voor iedere leerling

Onze aanpak: samenwerken voor de beste oplossing

Samen met de school, de ouders/verzorgers, de leerling en andere betrokkenen gaan we op zoek naar wat de leerling nodig heeft en wie dat op welke manier kan bieden. Soms betekent dit extra begeleiding op de huidige school, maar het kan ook inhouden dat ander onderwijs of een andere school beter aansluit. Het kan zelfs zo zijn dat een leerling eerst (gedeeltelijk) iets anders dan onderwijs nodig heeft. Wat de uitdaging ook is, SPVO zet zich in om samen met alle betrokkenen een oplossing te vinden.

Onze aanpak: samenwerken voor de beste oplossing

Interne organisatie van SPVO

De officiële naam van SPVO is Coöperatie Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio U.A.. De coöperatieve vereniging bestaat uit de leden Stichting Scholengroep Pontes, Stichting C.V.O. Zeeland en Stichting Ozeo. Zij hebben vertegenwoordigers afgevaardigd in zowel ALV als bestuur. Stichting Isaac Beeckman Academie is aangesloten maar geen lid. Meer informatie is te vinden in het ondersteuningsplan.

Voor contact met het bestuur of de ALV: info@spvo-oosterschelderegio.nl

Interne organisatie van SPVO

Over SPVO

Onze scholen

Samen bouwen aan een betere toekomst

Bij SPVO is samenwerking de basis. We werken samen met een diversiteit aan partners. Duidelijke afspraken vanuit ieders verantwoordelijkheid liggen aan die samenwerking ten grondslag. Een aanpak op maat is de insteek. We willen voor elke leerling een omgeving waarin ze leren en ontwikkelen. 

Samen bouwen aan een betere toekomst

Heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Voor algemene informatie kun je terecht bij Akke. Als je contact wilt over een specifieke leerling is Eva jouw aanspreekpunt.