Ik ben een
ouder/verzorger

Als ouder/verzorger wil je natuurlijk een fijne schooltijd voor je kind. Soms heeft je kind op school extra ondersteuning nodig. SPVO heeft als taak een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling te realiseren. Wij informeren je graag over de rol van het samenwerkingsverband bij het realiseren van de juiste ondersteuning van je kind.

Daan, ouder

"SPVO nam de tijd om mij informatie te geven."

Dankzij SPVO weet ik nu beter hoe de extra ondersteuning voor mijn zoon geregeld kan worden.

Ouders denken mee

Meepraten en meebeslissen is binnen SPVO ook formeel geregeld. De ondersteuningsplanraad (OPR) is een medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband. Vanuit ieder bestuur is er een personeelslid en een ouderlid. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Haar werkwijze is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. 

Ouders denken mee

Samenkomst van OPR

De directeur vergadert vier keer per jaar met de OPR. Twee keer per jaar neemt de voorzitter van de ALV hieraan deel. De huidige voorzitter van de OPR is Veronique van Garsel (zorgcoördinator bij De Wissel/Ozeo). Secretaris/penningmeester is Caroline Verdonck, ouder van een leerling op het Ostrea Lyceum. Wil je als toehoorder deelnemen aan de bijeenkomst, neem dan contact op met de voorzitter: v.garsel@ozeo.n

Samenkomst van OPR

Ouder- en jeugdsteunpunt Oosterschelderegio

Voor passend onderwijs is een goede samenwerking tussen leerling, ouders/verzorgers en school essentieel. Het helpt jou als ouder/verzorger en/of leerling als je duidelijke informatie hebt en weet bij wie je terecht kunt met vragen. Het Ouder- en jeugdsteunpunt helpt daarbij. Op de website van het Ouder- en jeugdpunt Oosterschelderegio vind je vragen en antwoorden over passend onderwijs en handige links.

Ouder- en jeugdsteunpunt Oosterschelderegio

SPVO werkt samen

SPVO werkt samen met zes gemeenten; Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland. In het Regionaal Educatief Overleg ontmoeten gemeenten en samenwerkingsverbanden uit de regio elkaar. Daarnaast is er structureel overleg met:

Waar nodig is er contact met:

Op de websites van deze organisaties vind je nadere informatie over hun doelen.

Voor meer informatie over passend onderwijs kun je ook bij OCW terecht.

Praktische informatie

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Voor algemene informatie kun je terecht bij Akke. Als je contact wilt over een specifieke leerling is Eva jouw aanspreekpunt.