Ons ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan van SPVO is een verzameling afspraken tussen schoolbesturen binnen ons samenwerkingsverband. Het plan heeft als doel om ervoor te zorgen dat alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband de passende ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Wat kun je verwachten in ons ondersteuningsplan?

Het ondersteuningsplan beschrijft hoe we passend onderwijs willen realiseren voor elke leerling. Er zijn wettelijk verplichte elementen die in het plan moeten worden opgenomen, zoals vastgelegd in artikel 18a lid 8 van de Wet op het Primair Onderwijs en artikel 2.47 lid 9 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs 2020. Enkele van deze elementen zijn onder andere:

  • Het niveau van basisondersteuning dat op alle scholen binnen het samenwerkingsverband aanwezig is.
  • De organisatie van een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen.
  • De afspraken (procedures en criteria) die gemaakt worden over de verdeling, besteding en toewijzing van middelen en voorzieningen voor extra ondersteuning, inclusief een meerjarenbegroting.
  • De procedure en criteria voor plaatsing van leerlingen op speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

 

Ontdek ons ondersteuningsplan voor passend onderwijs

Wil je meer weten over ons ondersteuningsplan passend onderwijs? Je kunt het volledige plan downloaden en rustig doorlezen. In het ondersteuningsplan staan alle afspraken die we binnen ons samenwerkingsverband hebben gemaakt om ervoor te zorgen dat elke leerling de juiste ondersteuning krijgt. Het bevat belangrijke informatie over de organisatie van voorzieningen, de verdeling van middelen en de criteria voor plaatsing op speciale scholen. Als je geïnteresseerd bent, kun je het ondersteuningsplan hier downloaden en alles te weten komen over ons streven naar inclusief en passend onderwijs.

 

Op weg naar een nieuw ondersteuningsplan in
het najaar van 2023

Heb je vragen of wil je meer informatie over het nieuwe ondersteuningsplan? Neem dan gerust contact op met Akke. We gaan graag samen met jou op weg naar een nieuw hoofdstuk van ondersteuning.