U in de ondersteuningsplanraad? Ja, waarom niet?!

 Wat?
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelde-regio. In de OPR wordt o.a. het belangrijkste document – het ondersteuningsplan – besproken, dat door het samenwerkingsverband is opgesteld. De OPR moet haar goedkeuring verlenen aan dit plan.
In dit plan staat beschreven hoe de scholen zorgen voor extra ondersteuning aan leerlingen die bijzondere aandacht nodig hebben. Dat heet passend onderwijs.  In het ondersteuningsplan staan o.a. afspraken over:

  • welke begeleiding iedere school biedt;
  • hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld;
  • hoe de basisondersteuning en de extra ondersteuning in de scholen is geregeld;
  • hoe ouders worden geïnformeerd over wat scholen kunnen betekenen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.