Tja, niet iedere docent herkent zichzelf wellicht in bovenstaande omschrijving. Dat de lesgevende taak ruim wordt opgevat binnen ons samenwerkingsverband kunnen we wel zien aan de 22! projecten die dit cursusjaar worden uitgevoerd op de scholen. Het gaat om initiatieven op het gebied van ondersteuning aan leerlingen. De inhoud van deze projecten varieert van extra taalbegeleiding tot omgaan met hoogbegaafdheid, symbioselessen voor leerlingen uit praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, voorkomen van onderpresteren en noem maar op. Maar er zijn ook projecten om docenten te ondersteunen/coachen en er vindt uitwisseling van docenten plaats.
Alles is gericht op het aanbieden van passend onderwijs aan al onze leerlingen.

Kortom: het bruist lekker in de Oosterschelderegio….