Twee onderwijsprofessionals voor de klas

Twee onderwijsprofessionals voor de klas

Twee onderwijs professionals voor de klas zorgt ervoor dat het welbevinden van leerlingen en docenten en de leerresultaten van de leerlingen met en zonder speciale leerbehoefte wordt bevorderd (Fluijt, 2014: Fluijt, Bakker & Struyf, 2016: Friend, Cook, Hurley-Chamberlain & Shamberger, 2003: Hang en Rabren, 2009: Scruggs, Mastropieri & McDuffie, 2007: Wilson & Michaels, 2006).

Pedagogisch klimaat

Door samenwerking met een pedagogisch ondersteuner (PO-er) zijn de collega’s in het voortgezet onderwijs beter in staat om meer jongeren met een uiteenlopende ondersteuningsvraag en onderwijsbehoefte zich te laten ontwikkelen binnen de muren van een reguliere school. PO-ers zijn op momenten aanwezig in de klas. Docent en pedagogisch ondersteuner zijn samen verantwoordelijk voor een goed pedagogisch klimaat in de klas, hierdoor verbeteren welbevinden en leerresultaten.

Diversiteit

Minder jongeren zijn afhankelijk van onderwijs binnen het voortgezet speciaal onderwijs en er is meer sprake van diversiteit binnen de muren van een reguliere school. Jongeren leren elkaar kennen en waarderen en met elkaar samen te leren en te leven. Dit als voorloper op een meer inclusieve samenleving.

Door ervaring op te doen onderzoeken we of minder leerlingen gebruik maken van een toelaatbaarheidsverklaring die toegang geeft tot het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). 
 

Astrid de Buck   

Linda Bakker

Col 3 content area

Ondersteuningscoordinator 

Ondersteuningscoördinator Ostrea Lyceum

Col 3 content area

Ostrea Lyceum havo en VWO

Basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en mavo

Col 3 content area

 

Wil je meer informatie?

Heb je algemene vragen, neem dan contact op met Akke. Voor vragen over een specifieke leerling kun je terecht bij Eva.

Wil jij meedenken over onze plannen voor de toekomst voor alle leerlingen in de regio. Neem dan vooral contact op met Akke.