Time-out voorziening

Time-out voorziening

Binnen de locatie Goese Lyceum, locatie Bergweg zijn twee ruimtes om leerlingen extra te ondersteunen.

In rust aan de slag

Lokaal 14, een OLC, waarbij er expertise is om leerlingen op maat te bedienen, leerlingen in rust aan de slag gaan als ze tijdelijk om welke reden dan ook niet de les kunnen volgen. Daarnaast is er voor leerlingen die het fijn vinden een aparte pauzeruimte met begeleiding, de ‘huiskamer’. Leerlingen kunnen daar hun pauze moment in rust doorbrengen. Gebruik maken van deze voorziening gaat altijd via de mentor en zorgcoördinator en in afstemming met ouders en leerling. 

Elcke Bouwense
Goese Lyceum, locatie Bergweg
Afdelingsleider vmbo
E.bouwense@pontes.nl