Stappen naar inclusiever onderwijs: de GO!Klas

Stappen naar inclusiever onderwijs: de GO!Klas

De leerlingen van De Sprienke volgen zowel theorie als praktijklessen op Het Goese Lyceum, waardoor de leerlingen van De Sprienke een breder uitstroomperspectief ontvangen. 

Waardevolle toevoeging

Daarnaast krijgen de leerlingen van Het Goese Lyceum, locatie Bergweg een bredere kijk op de maatschappij. Dit zorgt voor een waardevolle toevoeging voor het pedagogisch klimaat binnen de school.

In eerste instantie volgen de leerlingen van de bovenbouw VSO De Sprienke via symbiose onderwijs praktijkvakken op Het Goese Lyceum, locatie Bergweg. Waar het kan worden de theorievakken toegevoegd en indien mogelijk stappen leerlingen ‘geruisloos’ over naar regulier onderwijs.

GO!klas

Het traject is opgestart ter voorbereiding en ondersteuning van de GO!klas, een vorm van intensieve samenwerking met Het Goese Lyceum, waarbij VSO en VO naadloos in elkaar over gaan en expertise wordt gedeeld tussen de docenten en mentoren van het speciaal onderwijs en regulier onderwijs en waar er gezamenlijke verantwoordelijkheid is

 

Astrid Geeratz     

 Lyda Vos

 

Teamleider De Sprienke 

Afdelingsleider VMBO
Goese Lyceum, locatie Bergweg