Samen in de praktijk: Symbiose lessen Odyzee & Het Goese Lyceum

Samen in de praktijk: Symbiose lessen Odyzee & Het Goese Lyceum

De leerlingen van het Odyzee college volgen de praktijklessen op het Goese Lyceum locatie Bergweg, samen met de ‘reguliere’ leerlingen. 

Het gaat hierbij om de basis en de kaderberoepsgerichte leerweg. In het voorbereidende traject naar de keuze, volgen de leerlingen de Beroeps Profiel Oriëntatie lessen (onderbouw), waarna de keuze voor een profiel wordt gemaakt. Het hoofddoel van het project Samenwerking vso-vo voor de beroepsgerichte profielen is diplomering leerlingen vso op basis of kader niveau.

Tussentijdse evaluatie

Tussentijds wordt geëvalueerd en indien het mogelijk is stappen leerlingen over naar volledig regulier onderwijs. Een bijkomend doel is expertisedeling vso-vo (internaliserende ASS problematiek) tussen de mentoren Goese Lyceum en de mentoren van Odyzee.  

Lyda Vos
Afdelingsleider vmbo
L.vos@pontes.nl