ProVmbo, samenwerking tussen praktijkonderwijs en vmbo beroepsonderwijs

ProVmbo, samenwerking tussen praktijkonderwijs en vmbo beroepsonderwijs

Bij provmbo starten leerlingen van De Wissel op het pro onderwijs en worden voorbereid op instroom vmbo basis / kader om een vmbo diploma te halen.

Kansen bieden

De leerlingen volgen op Het Goese Lyceum de theorie lessen Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. Daarnaast volgen ze de praktijklessen ter voorbereiding op een profielkeuze (BPO lessen). Elke drie maanden evalueren De Wissel en Het Goese Lyceum de voortgang, waarbij tevens de overstap naar regulier onderwijs wordt besproken. Het doel van het project is kansen bieden aan leerlingen om te diplomeren vmbo basis of kaderberoepsgerichte leerweg, waarbij leerlingen instromen in het derde leerjaar in het regulier onderwijs (bovenbouw vmbo) of verder onderwijs volgen op De Wissel.

Samenwerking diplomering binnen Oosterscheldegebied (Pre Mbo/ Entree)