Maatwerk door voorkomen van uitval in samenwerking met Scalda

Maatwerk door voorkomen van uitval in samenwerking met Scalda

Maatwerk ter voorkoming van uitval is bedoeld voor de kwetsbare groep leerlingen vanuit het vmbo, uit het derde en vierde leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg. Diplomering volgens het reguliere programma is niet haalbaar voor deze leerlingen. De redenen hiervoor kunnen divers zijn zoals o.a. uitval bij de verplichte profielvakken van het bijbehorende profiel en sociale weerbaarheid in een groep.

Op maat

Deze leerlingen zijn gebaat bij een aanpassing van het reguliere onderwijsprogramma zodat zij door middel van maatwerk toch succesvol (gediplomeerd) kunnen doorstromen naar een mbo niveau 2 opleiding. De instroom is flexibel, het rooster voor de leerling is op maat en de begeleiding is op maat en aangepast op de behoefte van de leerling. Theorielessen worden altijd gegeven door de mentor naast een vakdocent, waarbij leerlingen in kleine groepjes worden begeleid. Stage is een vast onderdeel en wordt ook afgestemd met de leerling en het stagebedrijf.

Elcke Bouwense
Goese Lyceum, locatie Bergweg
Afdelingsleider vmbo
E.bouwense@pontes.nl