“Dug-Out” = ff ertussen uit

“Dug-Out” = ff ertussen uit

Het doel van dit project is om docenten te ondersteunen bij het omgaan met dit gedrag door middel van klasondersteuning en het bieden van kortdurende opvang voor leerlingen om hun gedrag te verbeteren via maatwerktrajecten.

Storend gedrag

Een groep leerlingen vertoont storend gedrag in de school. Dat gedrag ziet er globaal als volgt uit:

  • Dwars, dwingend, onrustig, brutaal.
  • Agressief, dominant, niet sociaal, niet eerlijk en regels schendend.
  • Druk, ongeconcentreerd, overbeweeglijk en impulsief.
  • Wisselende buien, onvoorspelbaar, explosief, angstig, snel beledigd.
  • Weinig motivatie, slechte werkhouding.

Ons doel

In sommige gevallen leidt dit bijvoorbeeld tot een periode van thuiszitten en lessen elders volgen. Doel van dit project is tweeledig: docenten ondersteunen bij het ‘hanteren’ van dit gedrag middels ondersteuning in de klas door bijvoorbeeld een gedragsdeskundige en een passende methodiek en daarnaast ‘kortdurende opvang’ voor leerlingen waarin gewerkt wordt aan ‘verbetering’ van dit gedrag door middel van een maattraject.

Monique Koole                                               
Zorgcoördinator                   
ponrw@pontes.nl  

Wil je meer informatie?

Heb je algemene vragen, neem dan contact op met Akke. Voor vragen over een specifieke leerling kun je terecht bij Eva.

Wil jij meedenken over onze plannen voor de toekomst voor alle leerlingen in de regio. Neem dan vooral contact op met Akke.