De dagen zijn al weer een stuk langer en in de verte gloort voorzichtig een sprankje zomervakantie.

Vooralsnog is het een drukte van belang op de scholen. Examens, nieuwe aanmeldingen excursies en noem maar op.

Ook op het kantoor van het samenwerkingsverband staat de telefoon niet stil. Er worden weer toelaatbaarheidsverklaringen aangevraagd voor speciaal en praktijkonderwijs, voor leerlingen moet soms een goede onderwijsplek worden gezocht, scholen hebben maar liefst 24! nieuwe aanvragen ingediend om allerlei projecten rondom begeleiding van leerlingen uit te voeren in het volgend schooljaar.

De inspectie is langs geweest om de resultaten te bespreken m.b.t. de herstelopdrachten die we hadden gekregen. Gelukkig was de inspecteur tevreden over de vorderingen en zal het onderzoek waarschijnlijk binnenkort worden afgerond met een voldoende oordeel.

Al met al enerverende weken.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben m.b.t. aanmelding van leerlingen of aanvragen van een TLV, neem dan gerust contact op.

Met vriendelijke groet,

Theo van Bokkem

directeur SPVO-Oosterschelderegio

www.spvo-oosterschelderegio.nl

06-49749409