En het is alweer juni. Eindelijk even wat nieuwe berichten plaatsen.

Afgelopen periode heeft de inspectie ons samenwerkingsverband bezocht. Er zijn gesprekken gevoerd met allerlei participanten zoals docenten, ouders, teamleiders, collega’s van de gemeente en leerplicht, bestuursleden en toezichhouders. Op basis van die gesprekken is ons samenwerkingsverband met een voldoende beoordeeld. Er waren ook nog een paar aandachtspunten die we uiteraard ook met elkaar oppakken. Al met al was het een vruchtbaar bezoek (Definitief rapport vierjaarlijks onderzoek bestuur ).

Na alle coronaperikelen hebben de scholen de draad weer zo goed mogelijk opgepakt en zijn er mooie resultaten behaald.

In het samenwerkingsverband staat er een verandering aan te komen. Onze orthopedagoog Annemieke Houmes heeft per 1 september een nieuwe betrekking aanvaard en onze psycholoog Kimberley Flipse gaat zich fulltime inzetten als teamleider voor De Sprienke. Dat betekent dat er een vacature is ontstaan: https://www.zeeuwsevacaturebank.nl/vacatures-in-zeeland/114839/orthopedagoog-psycholoog-swv-oosterschelderegio.html

Voorlopig zijn we echter nog hard aan het werk om alle leerlingen aan een goede school te helpen voor komend cursusjaar.

Daarnaast zijn we op zoek naar ouders die deel willen nemen aan de ondersteuningsplanraad: Flyer OPR

Een interessante mogelijkheid om op de hoogte te zijn van alle actuele ontwikkelingen en daar ook inspraak op te hebben.