Na een jaar van veel onzekerheid i.v.m. corona perikelen, staat de zomervakantie voor de deur.

In de CTO worden de laatste aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring besproken en proberen we voor de leerlingen een goede school te vinden. Gelukkig lukt dit in bijna alle gevallen.

Het bestuur van het samenwerkingsverband is aan het werk met opstellen van de beleidsagenda voor de komende periode. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de opdracht vanuit het ministerie om in te zetten op verbeteren van ondersteuning voor leerlingen en te komen tot steeds inclusiever onderwijs. Mooie voorbeelden hiervan zijn de verschillende samenwerkingsvormen die er al zijn tussen De Sprienke/OdyZee (VSO) en Ostrea/Pontes (VO).

Voor nu alle leerlingen en medewerkers eerst even lekker uitrusten in  een welverdiende vakantie!