AVG en privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanzelfsprekend is ook SPVO gehouden aan deze verordening. We verwijzen voor details graag naar ons ondersteuningsplan.