Actueel2018-09-18T09:55:54+01:00

Juli 2021 Laatste loodjes

Na een jaar van veel onzekerheid i.v.m. corona perikelen, staat de zomervakantie voor de deur. In de CTO worden de laatste aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring besproken en proberen we voor de leerlingen een goede school te vinden. Gelukkig lukt dit in bijna alle gevallen. Het bestuur van het samenwerkingsverband is aan het werk met opstellen van de beleidsagenda [...]

November 2020 Ouders hebben inspraak…..

U in de ondersteuningsplanraad? Ja, waarom niet?!  Wat? De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelde-regio. In de OPR wordt o.a. het belangrijkste document - het ondersteuningsplan - besproken, dat door het samenwerkingsverband is opgesteld. De OPR moet haar goedkeuring verlenen aan dit plan. In dit plan staat beschreven hoe de scholen [...]

December 2019 Kerststress….

Nog een paar dagen en dan is het al weer kerstvakantie. Vaak is dit een periode waarin er nog van alles moet gebeuren op school en thuis. Voor het samenwerkingsverband zijn we al weer bezig geweest met de begroting voor volgend jaar, is er nog een vergadering met de ondersteuningsplanraad en hebben we overleg met de [...]

November 2019 Het bruist…

Tja, niet iedere docent herkent zichzelf wellicht in bovenstaande omschrijving. Dat de lesgevende taak ruim wordt opgevat binnen ons samenwerkingsverband kunnen we wel zien aan de 22! projecten die dit cursusjaar worden uitgevoerd op de scholen. Het gaat om initiatieven op het gebied van ondersteuning aan leerlingen. De inhoud van deze projecten varieert van extra taalbegeleiding tot omgaan [...]

September 2019 We zijn weer begonnen…

De kop is er af. Voor bijna alle leerlingen is een plekje gevonden op de scholen. Begin dit cursusjaar hebben we bericht gekregen dat er vier jaar lang subsidie wordt toegekend voor de extra ondersteuning van begaafde leerlingen. Het Goese Lyceum Bergweg en Pontes Pieter Zeeman gaan deze subsidie inzetten om o.a. het programma ‘versneld en [...]

Juni 2019 Een goede plek voor alle leerlingen

De laatste loodjes! Nog een paar dagen te gaan voor de zomervakantie. Op woensdag 3 juli adviseert de CTO over de laatste aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring. Het ziet er gelukkig naar uit dat het weer gaat lukken om voor alle leerlingen een goede plek te vinden. Dat is uiteindelijk ook de belangrijkste doelstelling van passend onderwijs. Minister Arie [...]

Mei 2019 Aanmelden nieuwe leerlingen

De dagen zijn al weer een stuk langer en in de verte gloort voorzichtig een sprankje zomervakantie. Vooralsnog is het een drukte van belang op de scholen. Examens, nieuwe aanmeldingen excursies en noem maar op. Ook op het kantoor van het samenwerkingsverband staat de telefoon niet stil. Er worden weer toelaatbaarheidsverklaringen aangevraagd voor speciaal en praktijkonderwijs, voor leerlingen [...]

Februari 2019 Minister Arie Slob bezoekt de Oosterschelderegio

Op 30 januari j.l bezocht minister Arie Slob onze regio om te praten met ouders, leerlingen, docenten over passend onderwijs. Er is landelijk een online vertelpunt ingericht om ervaringen met elkaar te delen en de minister bezoekt een zestal regio's om ter plekke met alle betrokkenen te praten over hun ervaringen met passend onderwijs. De informatie die de [...]

December 2018 Nieuw onderwijskundig rapport beschikbaar

Op de valreep van 2018 is er een nieuw onderwijskundig rapport ontwikkeld door de werkgroep ‘warme overdracht’. Hier kunt u de betreffende documenten downloaden. De eerste periode van dit schooljaar zit er al weer op. Vanuit Den Haag komt er veel informatie onze kant op over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. De komende maanden zullen we u [...]

Oktober 2018 Nieuwe website SPVO

Na een intensieve voorbereiding en hard werken is het dan zover. De nieuwe website van SPVO – Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio is live. En we zijn er trots op! Deze nieuwe website laat zien wie we zijn en wat we doen. Het samenwerkingsverband wil bereiken dat alle leerlingen uit deze regio onderwijs kunnen volgen dat het beste [...]

Go to Top