Op 30 januari j.l bezocht minister Arie Slob onze regio om te praten met ouders, leerlingen, docenten over passend onderwijs.

Er is landelijk een online vertelpunt ingericht om ervaringen met elkaar te delen en de minister bezoekt een zestal regio’s om ter plekke met alle betrokkenen te praten over hun ervaringen met passend onderwijs.

De informatie die de minister op deze manier verkrijgt zal hij gebruiken voor een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van Passend onderwijs.

Hieronder enkele indrukken van schoolbezoeken die de minister ook heeft afgelegd:

https://www.calvijncollege.nl/actueel/nieuws/bericht:minister-slob-enthousiast-over-vakhavo

https://bergweg.goeselyceum.nl/actueel/nieuws/bezoek-minister-arie-slob-aan-het-goese-lyceum